اولین اپراتور کودک در کشور با هدف توسعه تولید محتوای کودکان در فضای مجازی روز گذشته آغاز به کارکرد .همزمان با آغاز اجرای "طرح ۲۰ تا ۲۰ "به منظور حمایت از کودکان در فضای مجازی و در جهت اجرایی شدن سند حمایت و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودکان و نوجوانان، اولین اپراتور کودک در کشورفعالیت خود را آغازکرد .خسرو سلجوقی عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران و مجری طرح حمایت از کودک در فضای مجازی در گفت و گوباخراسان در خصوص جزئیات فعالیت این اپراتور گفت:ماموریت این اپراتور؛ تولید محتوای مناسب برای کودکان است.بر اساس اعلام اتحادیه جهانی مخابرات ویونسکو، هم اکنون خلاء تولید محتوا برای کودکان به شدت احساس می شود،براین اساس شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای دارد که طی آن دستگاه های مختلف موظف شده اندبرای توسعه فضای مجازی برای کودکان برنامه هایی راتهیه کنند و تقریبا همه دستگاه ها نیز  مشمول این مصوبه هستند اما نقش برخی دستگاه ها  مانند وزارت ارشاد ،ارتباطات ، آموزش وپرورش ؛ وزارت علوم و صدا وسیما پررنگ تراست. در همین زمینه به دستور وزیر ارتباطات کمیسیونی متشکل از نمایندگان دستگاه های مذکوروشورای عالی فضای مجازی وبخش خصوصی تشکیل و پیش نویس سندی نیز تهیه وبه عنوان برنامه اجرایی به دستگاه ها ابلاغ شد وبر اساس این سند چند اقدام ملی پیش بینی شده است. در این مراسم همچنین اولین پیمایش جامع رفتارهای مصرفی کودک در فضای مجازی و اولین گاه‌شمار مصور مناسبت‌ها و زندگی‌نامه‌های چهره‌های ماندگار کودک رونمایی شد .