رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از  ابلاغ 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی به همراه زیر خدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش ،  برای  اجرا خبر داد . به گزارش ایسنا، رسول سراییان با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلف‌اند در مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.وی افزود: برنامه‌های مدنظر باید شامل اقدام‌های اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.
وی  درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و سامان دهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.همچنین بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور نیز از دیگر پروژه های ابلاغی است .وی  تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد مورد توجه اعضای هیئت دولت محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های مربوط واگذار کرده‌اند.دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که این پروژه‌ها با هدف فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده است گفت: فراگیر سازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز موردتوجه اعضای هیئت دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.