رکز ماهر از مشاهده و رصد باج افزار آیرون (Iron) در فضای سایبری خبر داد که پس از رمزگذاری فایل ها، از قربانیان تقاضای بیت کوین می کند.این باج‌افزار به نام‌های Iron Locker و Iron Unlocker نیز شناخته می‌شود.بررسی ها نشان می دهد فعالیت این ویروس باج گیر در ابتدای ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی شروع شده است و به نظر می رسد تمرکز آن بیشتر روی کاربران انگلیسی زبان است.مرکز ماهر تاکید کرد: «پس از تحلیل و بررسی باج افزار مذکور، آن چه برای ما واضح است، این است که باج‌افزار Iron در طراحی و توسعه، حداقل از سه خانواده باج افزارهای مختلف کپی برداری کرده است که عبارتنداز :باج افزار Maktub Locker  در طراحی پرتال پرداخت باج و پیغام باج‌خواهی ؛ باج‌افزار DMA Locker  در پرتال رمزگشایی فایل ها؛ باج افزار Satan  در نوع فایل های مورد هدف . طبق یافته های مرکز ماهر، باج افزار آیرون مانند بیشتر باج افزارها، پس از رمزگذاری فایل ها، از قربانیان تقاضای بیت کوین می کند.