محمد جواد آذری جهرمی درباره چالش‌های پروتکل بلاک چین از جمله دور زدن فیلترینگ و راهکارهای وزارت ارتباطات برای مواجهه با این چالش‌ها گفت:چرا باید در مقابل هر فناوری نو موضع بگیریم و به دنبال مقابله با آن باشیم. بلاک چین اتفاق بدی نیست که در حوزه ارتباطات روی می‌دهد اما در افکار عمومی این‌گونه جا افتاده که این فناوری برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌شود درحالی‌که کاربرد اصلی این پروتکل چیز دیگری است.به گفته‌ وی، زمانی در دنیا حمل و نقل جاده‌ای ابزار اصلی تجارت بود، بعد ارتباطات ریلی نقش اصلی را بر عهده گرفت و سپس ارتباطات هوایی جهان را متحول کرد. در حوزه ارتباطات هم پیشرفت به همین روش بوده است.
زمانی پروتکل‌های ارتباطی روی نظام کلاینت-سرور (Client-Server) قرار داشت و در مقطعی ارتباطات نقطه به نقطه (pair to pair) یا دوگانه شکل گرفت و خیلی توسعه پیدا کرد. بعد کلاد (Cloud) یا فضای ابری آمد و آن‌ها را تجمیع کرد و امروز پیکره اینترنت در حال شکل‌گیری روی فناوری بلاک چین (‌BlockChain) است.
جهرمی گفت:یکی از قابلیت‌ها و در عین حال چالش‌های بلاک چین این است که فیلترینگ دیگر در آن معنای کنونی را نمی‌دهد چون نقطه تمرکزی برای سرورها وجود ندارد که بتوانیم آن‌ را فیلتر کنیم.
 ولی حالا چون نمی‌توانیم فیلتر کنیم بنا نیست با آن مقابله کنیم. نظام بانکداری الکترونیکی که امروز شکل گرفته و مبتنی بر خدمات ابری است، اگر روی نظام بلک چین قرار گیرد، مفهوم نظام بانکداری ما را متحول می‌کند.
 ثبت احوال و ثبت اسناد ما متحول می‌شود. حالا ما دو راه داریم؛ برای مقابله با آن اقدام کنیم یا این فرصت و ظرفیت را به‌ کار بگیریم و از این فناوری نو برای بهبود زندگی مردم، بالا بردن دانش و تأثیرگذاری و گرفتن سهم جهانی استفاده کنیم.