دبیر ستاد توسعه فضای مجازی معاونت علمی از برنامه ریزی برای شناسایی شرکت های خلاق که ماهیت دانش بنیان ندارند خبر داد و گفت: این شرکت ها مشمول قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان می شوند.مهدی فقیهی در گفت وگو با مهر، با بیان این که طرح «شناسایی شرکت های خلاق» در مرحله عملیاتی شدن در معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است و به زودی در ستاد توسعه ICT و فضای مجازی، رونمایی می شود، افزود: شناسایی شرکت های خلاق به این معنی است که شرکت هایی شناسایی شوند که شرایط دانش بنیان شدن را به ذات ندارند و ماهیت آن ها سطح فناوری را که قانون دانش بنیان در نظردارد، فراهم نکند .وی افزود : شناسایی شرکت های خلاق در سه موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات، گیاهان دارویی و فناوری های نرم در دستور کار قرار دارد. همچنین بخش اصلی این پروژه مربوط به شرکت های فناوری اطلاعات است که قابلیت های دانش بنیان شدن ندارند اما خلاقیت و نوآوری دارند. فقیهی با تاکید براین که تعریف شرکت های خلاق متفاوت از استارت آپ است ادامه داد: قرار است اکوسیستمی فراهم شود تا شرکت هایی که قابلیت دانش بنیان شدن را ندارند، بتوانند از حمایت های همتراز با شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند.وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم با توجه به شرایط موجود، بیش از چند هزار شرکت ظرفیت حضور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرکت خلاق را داشته باشند.وی گفت: به زودی شرایط شناسایی شرکت های خلاق از طریق فراخوان اعلام می شود و استارت آپ هایی که نمی توانند دانش بنیان باشند می توانند از طریق ارائه درخواست در این زمینه اقدام کنند.