معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به رایزنی با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: محصولات شرکت های دانش بنیان با ابلاغ آیین نامه تفاهم نامه با این وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به زودی بیمه می شوند.
دکتر سورنا ستاری صبح روز گذشته در آیین افتتاح مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به برگزاری جلسات مفصل با سازمان تامین اجتماعی ، از انجام توافقاتی برای تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان خبر داد .وی گفت : بر اساس این توافقات، زیست بومی برای شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده ایم که بخشی از آن مربوط به مسائل گمرک، دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت، نزدیکی با سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر است‌. همچنین محصولات شرکت های دانش بنیان نیز به زودی بیمه می شوند.وی افزود : بر اساس تفاهم صورت گرفته، در تهران دو مرکز تخصصی برای ارزیابی این محصولات باید ایجاد شود تا ارزیاب های بیمه که خود متخصص هستند محصولات را بعد از ارزیابی بیمه کنند و به این شکل بخشی از جرایم و حتی نقض حقوق شرکت ها نیز رفع خواهد شد .
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین تصریح کرد: دانشگاه ها نیز باید به این مرحله برسند که درصد قابل توجهی از درآمدهای آن ها از محل فروش فناوری شرکت های دانش بنیان و ارزش دادن به خلاقیت های دانشجویان باشد. وی گفت: اگر اهمیت دادن به خلاقیت و تشکیل زیست بوم نوآوری در دانشگاه ها آغاز شود، به دلیل درآمدزا بودن مراکز رشد و داشتن سهام دانشگاه ها در شرکت های دانش بنیان، به نوعی به استقلال مالی دانشگاه ها کمک می شود. ستاری با بیان این که دولت نباید کمک مالی مستقیم به شرکت های دانش بنیان ارائه کند، تصریح کرد :اگر دولت وارد حمایت مستقیم مالی از شرکت ها شود؛ آن ها نمی توانند به صورت رقابت پذیر در محیط فعالیت کنند زیرا در محیط کسب و کار خارج از دانشگاه، صدها شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.