با امضای تفاهم‌نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت سرمایه تعاون که با حضور معاون توسعه منابع انسانی معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شد ؛ شرایط صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان تسهیل شد .
 براین اساس ، طبق دو مدل تعریف‌شده ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی صادر خواهد شد.محمدمهدی فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به توسعه‌ همکاری‌های این صندوق با صندوق ضمانت سرمایه تعاون، گفت: به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان درصدد ایجاد ظرفیت‌های جدید بودیم تا بتوانیم از طریق آن ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز این شرکت ها را ایجاد کنیم.با مذاکراتی که با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری انجام شد، این مدل همکاری مورد تایید قرار گرفت تا مشکل تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان حل شود. در این همکاری بر اساس دو مدل تعریف‌شده ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی صادر خواهد شد. وی افزود : بر اساس این تفاهم‌نامه ضمانت‌نامه مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری هر دو صندوق صادر خواهد شد.