در تجارت جهانی امروز کسب درآمد از حوزه پول و سرمایه اولیه به حوزه ایده و پلتفروم رفته و امروز استارت آپ های بزرگ حتی درآمدی نزدیک به شرکت های نفتی کسب میکنند.

شرکت های بزرگ فناوری مثل فیسبوک در ابتدا تنها یک استارت آپ بود ولی اکنون یکی از ثروتمندترین و ثروت آفرین شرکت های جهان است.

در کشور ما نیز که استارت آپ های زیادی پاگرفته اند و در حال کار هستند ، میبینیم به وسیله استارت آپ ها با سرمایه اندک میتوان خدمت های بزرگ و کسب ثروت حلال و درست به میزان بالایی داشت.

اگر شما نیز میخواهید یک استارت آپ راه اندازی کنید ، باید راه و روش آغاز و از آن مهمتر پایداری شرکت خود را تامین کنید اینفوگرافی زیر را مطالعه کنید.