سایت کوشان

پروژه های انجام شده توسط شرکت طراحی سایت پاساوان در زمینه طراحی سایت

سایت کوشان

آدرس سایت: www.kooshanfood.com

سایت کارخانه کوشان با طراحی اختصاصی و به صورت پویا و به منظور معرفی محصولات و تولیدات کارخانه شیر و لبنیات کوشان طراحی و پیاده سازی شده است .


ویژگی ها

وب سایت پویا طراحی اختصاصی قالب سایت

توضیحات:

سایت کارخانه کوشان با طراحی اختصاصی و به صورت پویا و به منظور معرفی محصولات و تولیدات کارخانه شیر و لبنیات کوشان طراحی و پیاده سازی شده است .
در این وب سایت همچنین به منظور ایجاد محیطی برای پویایی سایت بخشی به عنوان دستور پخت آشپزی در نظر گرفته شده است .
در بخش دستور پوخت تمام مواد غاذایی با امکان جستجو ثبت می شود و همچنین کاربر می تواند بر اساس مواد غذایی غذایی و وعده غذایی و نوع غذا دستورپخت های غذایی را محدود و مشاهده کند

در این وب سایت از تکنولوژی ajax برای ثبت نظر و درج علاقه مندی به یک محتوا و جستجو استفاده شده است .