وب سایت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

پروژه های انجام شده توسط شرکت طراحی سایت پاساوان در زمینه طراحی سایت

وب سایت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

آدرس سایت: http://ppdc.alborzccim.ir/

وب سایت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز طراحی و پیاده سازی شده است


ویژگی ها

وب سایت خبری طراحی سایت پویا طراحی سایت اختصاصی

توضیحات:

وب سایت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی  به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز طراحی و پیاده سازی شده است