وب سایت شرکت بازرگانی تیران

پروژه های انجام شده توسط شرکت طراحی سایت پاساوان در زمینه طراحی سایت

وب سایت شرکت بازرگانی تیران

آدرس سایت:

طراحی سایت شرکت بازرگانی تیران به صورت استاتیک و تک صفحه ای و دو زبانه پیاده سازی شده است .


ویژگی ها

طراحی اختصاصی وب سایت استاتیک طراحی قالب اختصاصی وب سایت شرکتی وب سایت شرکت بازرگانی

توضیحات:

طراحی سایت شرکت بازرگانی تیران به صورت استاتیک و تک صفحه ای و دو زبانه پیاده سازی شده است .